כמקרה מבחן לתזה שלי, בחרתי להתמקד ברחוב אבן גבירול בתל אביב.

תחילה, ניתחתי את הרחוב לפי השכבות שדנתי בהם בקטלוג אך לפי קנה מידה של רחוב.

ניתוח נוסף שעשיתי הוא לפי האינטואיציה שלי והתחושות שמתקבלות מהרחוב על ידי צילומים ורישומים שעשיתי. בנוסף, ניתחתי את חזיתות המבנה משתי דפנות הרחוב כדי לנסות להבין את מקצב הרחוב. הניתוח נעשה לפי מעברים של רחובות, כניסות למסחר/מגורים, מקצב קולונדות.

 

אבן גבירול הוא רחוב בעל מקצב מוזיקאלי מסוים לכל אורכו- מבנים בעלי 3 קומות, קולונדות ועירוב שימושים בקומת הקרקע.

לקראת סוף הרחוב מצידו הצפוני, אחת הדפנות מתחילה לנגן מקצב מסוג אחר שאולי גורם לזיוף להמשך היצירה. 

 

space syntax

mix of uses

mix of uses

nodes

ניתוח מקצב הרחוב

הגשת סוף סמסטר

ניתוח מפגשי רחובות עם אבן גבירול

  • Instagram
  • YouTube