ירושלים, בירתה של ישראל, מלאה ברבדים שונים של התושבים הנמצאים בה.

בפרויקט המגורים, התיחסתי למושג הצניעות המאפיין את רוב הדתות הנמצאות בעיר ולכן

מבנה המגורים תוכנן בהשראת הארטישוק, שמדמה את הרבדים בעיר.

המבנה מהווה שער כניסה לשכונה ולעיר בכלל.

המבקר/ הדייר נגלה את המבנה בהדרגתיות. מהמקום הציבורי ביותר- הרחוב אל המקום הפרטי ביותר- המקווה, "לב" הפרויקט.

מעטפת המבנה בצידו הדרומי של המבנה, הינה איזכור לחומת העיר, אשר החורים בקיר{המשרבייה} יוצרים כניסת אור מסונן אל הספריה, הנמצאת בקומת הקרקע

 

Jerusalem Artichoke

Rehavia, Jerusalem, Israel

Residence studio, 2011


Jerusalem, Israel's capital, consists of different layers of its inhabitants.

In this residential project I referred to the concept of modesty, which  is characteristic of the majority of the city's religions. With this inspiration the building was designed as an artichoke, with its layers metaphorizing the different dimensions of the city.

The building is the gate to the neighborhood in particular and to the city in general.

The structure is being gradually revealed by the visitor/ the tenants. Starting from the street view into the most intimate place- THE MIKVE - the "Heart" of the project.

The building' shell on its south side is a reference to the city's wall, in which the holes in it create filtered light that enters the library, located on the ground floor.

 

ארטישוק ירושלמי

רחביה, ירושלים, ישראל

סטודיו מגורים, 2011

  • Instagram
  • YouTube